Energieprestatiecertificaat

Het energieprestatiecertificaat (EPC) voor verkoop, verhuur en nieuwbouw informeert de eigenaar, de kandidaat-koper en -huurder over de energieprestatie (energetische kwaliteit) van de woning aan de hand van een EPC-kengetal. Op die manier krijgt men een idee over de energiezuinigheid en milieuvriendelijkheid van een woongebouw. De energiescore houdt geen rekening met verbruiksgegevens, maar komt tot stand door rekening te houden met o.a. de gebruikte materialen, de isolatiewaarden van de verliesoppervlakken (dak, muur, vloer, ramen en deuren) en de installaties voor ruimtevenvarming, sanitair warm water en ventilatie.

A. Het energieprestatiecertificaat verplicht in Vlaanderen 

Bij verkoop en verhuur van woongebouwen

Bij verkoop en verhuur van een woongebouw (woning, appartement, studio, vakantiewoning, sociale woning, studentenhome, service-flat, enz…) moet sinds 1 januari 2009 voor elke wooneenheid in een gebouw een EPC aanwezig zijn. Bij verkoop wordt het originele EPC doorgegeven aan de nieuwe eigenaar. Bij verhuur bezorgt de eigenaar een kopie van het energieprestatiecertificaat aan de huurders. Als een woning wordt verkocht is de aanwezigheid van een EPC vereist opdat de notaris de akte kan verlijden.

Voor woningen die zijn verhuurd vóór 1 januari 2009 moet er pas een energieprestatiecertificaat zijn als er een nieuw huurcontract wordt opgesteld. Bij een stilzwijgende verlenging van het huurcontract is er geen nieuwe EPC verplichting. Voor verhuur binnen collectieve woongebouwen, zoals studentenhomes, met een gemeenschappelijke keuken of badkamer wordt er één energieprestatiecertificaat opgemaakt voor het volledige gebouw.

Bij nieuwbouwprojecten

Vanaf 1 januari 2006 moet er bij elke nieuwbouw een energieprestatiecertificaat nieuwbouw worden afgeleverd. Dit EPC nieuwbouw toont aan hoe energiezuinig de nieuwe woning is aan de hand van een E-peil en een EPC-score. Dit certificaat kan worden gebruikt indien men de woning te huur of te koop aanbiedt op de vastgoedmarkt en dient tevens voor het verkrijgen van premies en subsidies met betrekking tot het behaalde E-peil. Eventuele vermindering op de onroerende voorheffing is eveneens afhankelijk van het berekende E-peil.

B. Wie mag het energieprestatiecertificaat opmaken?

Enkel door de Vlaamse overheid erkende energiedeskundiqen tvpe A (EPC-deskundigen verkoop en verhuur) mogen deze energieprestatiecertificaten opmaken.

C. Hoeveel kost het EPC? Wie betaalt?

De kostprijs wordt bepaald door de grootte en complexiteit van het gebouw. Vraag vrijblijvend een gratis offerte voor de opmaak van uw EPC-attest en geniet via V&V Homes BVBA van de beste prijsvoorwaarden.

D. Hoelang zijn de energieprestatiecertificaten geldig?

Het energieprestatiecertificaat is 10 jaar geldig. lndien er binnen de termijn van 10 jaar aanpassingen zijn gebeurd aan de woning die een invloed hebben op de EPC-score laat men best een nieuw energieprestatiecertificaat opmaken. Een woning met een goede energiescore is meer waard op de verkoop- en verhuurmarkt.

E. Controles op correctheid en aanwezigheid van energieprestatiecertificaten?

Als men een woning te koop of te huur aanbiedt via internet, streekkranten, via de notaris oÍ een vastgoedkantoor, wordt dit zichtbaar voor het grote publiek en dus ook voor het Vlaams Energieagentschap. Naar aanleiding van de talrijke boetes die recent werden opgemaakt, heeft het VEA recent bevestigd dat het actief advertenties in vastgoedkranten en websites controleert op aanwezigheid van het verplichte EPC.

F. Wat is de taak van de energiedeskundige ter plaatse?

De energiedeskundige verzamelt bij een plaatsbezoek gegevens over de opbouw en grootte van de verliesoppervlakken van de gebouwschil (vloer, muren, dak, ramen en deuren), de verwarm- en koelinstallaties, toestellen om warm water aan te maken en de ventilatiesystemen” De gehele woning, de ramen en deuren, enzovoort dienen opgemeten te worden en er wordt onderzocht of er al dan niet isolatie aanwezig is in de schildelen.

G. Moet de energiedeskundige ter plaatse komen?

Ja, de energiedeskundige is bij wet verplicht om verschillende zaken visueel te controleren tijdens het plaatsbezoek in het kader van de opmaak van een energieprestatiecertificaat. Als bij controle blijkt dat het certificaat is afgeleverd zonder dat de energiedeskundige ter plaatse is geweest, wordt het EPC ongeldig verklaard en ingetrokken door de Vlaamse overheid.

H. Krijg ik na het plaatsbezoek direct het EPC in ontvangst?

Neen. De EPC-deskundige moet de vezamelde gegevens op kantoor verwerken en invoeren in een computerprogramma van de Vlaamse overheid. Het energieprestatiecertificaat wordt hierna afgeprint en ondertekend door de energiedeskundige. De aanvrager krijgt het originele document.

G. Wat moet aanwezig zijn bij het EPC-plaatsbezoek?

Om de energiekeuring zo vlot mogelijk te laten verlopen stelt de aanvrager best volgende zaken ter beschikking van de energiedeskundige indien bestaande:

  • Vroeger energieprestatiecertificaat
  • EPB-aangifte
  • Grondplannen en gevelplannen van de as-built situatie
  • Lastenboeken, werfverslagen en vorderingsstaten, postinterventiedossier en foto’s
  • Facturen van bouwmaterialen, verwarmingstallaties en ventilatiesystemen
  • Facturen van geregistreerde aannemers (geen offertes)
  • Technische documentatie van de verwarmingsinstallatie (ruimteverwarming en sanitair warm water)

Zorg er ook voor dat alle ruimten toegankelijk zijn. Hoe meer info u de EPC-deskundige kan verschaffen, hoe realistischer de energiescore zal zijn op het energieprestatiecertificaat.

J. Wat is het nut van de energiecertificaten?

Een beslissende factor bij aankoop en huur

Een woning met een gunstige EPC-score zal minder energie verbruiken. De verwarmingskosten liggen lager, het leefcomfort is aangenamer. Een gebouw met een slechte score kan mits energiebesparende investeringen heel wat zuiniger worden gemaakt. Op basis van het energieprestatiecertificaat kan men relatief eenvoudig een kosten-baten analyse opmaken en als argument gebruiken bij de aankoop. Het EPC zal ongetwijfeld de waarde van een woning of appartement op de vastgoedmarkt gaan beïnvloeden op termijn.

Het certificaat als instrument voor een beter leefmilieu

Alle gebouwgegevens die door de energiedeskundige worden verzameld tijdens een EPC-onderzoek, worden bewaard in een centrale databank van de overheid. Men kan vrij eenvoudig alle woningen oplijsten die nog geen dakisolatie bevatten, die nog enkel glas hebben zitten, enzovoort. Door deze zaken in kaart te brengen, kan men gerichte acties ondernemen om de energieverslindende en luchtvervuilende huizen te weren uit ons woningbestand. Het EPC zal als tool worden genuttigd om ons leefmilieu aanzienlijk te verbeteren.